Consumenten Producten Industrial oplossing Ondersteuning Waar Verkrijgbaar
Home > Gebruiksvoorwaarden
Term of Use

Door het toegang zoeken tot de webpagina's van ADATA (adata-group.com) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met de hiernavolgende voorwaarden, verzoeken we u te stoppen met browsen, het gebruiken of het zoeken van toegang tot de site.

Intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de webpagina's van ADATA (met inbegrip van maar niet beperkt tot woorden, routebeschrijvingen, foto's, symbolen, apparaten, slogans) behoren tot ADATA en/of andere van toepassing zijnde eigenaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn er aan u geen rechten verleend op de inhoud van de webpagina's van ADATA. Tenzij anders vermeld of zoals voorzien in deze Voorwaarden of voorafgaande schriftelijke toestemming van ADATA, mag u niet reproduceren, opslaan, downloaden, gebruiken, wijzigen, afgeleide werkvormen, koppelen, openbaar uitzenden, openbaar aanbieden, openbaar verzenden, distribueren, reverse-engineeren, decompileren of op andere wijze trachten de broncode van de software te extraheren om de gehele of gedeeltelijke inhoud in welke vorm dan ook.


Doel van het gebruik

Het gebruik van de webpagina's van ADATA en de inhoud ervan is beperkt, u kunt deze site browsen en een deel van deze site uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik afdrukken. Na het maken van vermelding van de bron van de informatie, kunt u een deel van de inhoud van deze site gebruiken voor niet-commercieel gebruik, u mag deze site en de inhoud ervan niet met kwaadaardige bedoelingen uitleggen.


Afwijzing van aansprakelijkheid


Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de webpagina's van ADATA wordt verstrekt op een “als is" en “als beschikbaar" basis. ADATA garandeert niet dat haar webpagina's ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. ADATA behoudt zich het recht voor om de pagina's te wijzigen of de toegang ertoe op elk moment in te trekken. Geen garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van titel of van geen inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, wordt gegeven in relatie tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze pagina's. ADATA is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, gederfde winst of voor onderbreking van de bedrijfsvoering die voortvloeien uit het gebruik van of onmogelijkheid om deze dienst te gebruiken, zelfs als ADATA werd ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting van bepaalde garanties of beperkingen van de aansprakelijkheid toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing kunnen zijn. De aansprakelijkheid van ADATA zou in dat geval beperkt zijn tot de grootste omvang toegestaan door de wet.

Site van derden

Voor uw gemakkelijke toegankelijkheid kan ADATA verbindingen insluiten naar het internet die eigendom zijn van of beheerd worden door anderen (site van derden). Door de koppeling naar een dergelijke site van derden, stellen we u voor dat u controleert en akkoord gaat met de voorwaarde van het gebruik  van deze site, voordat u deze site gebruikt U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat ADATA geen controle over de inhoud van zo'n site van derden heeft en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door een dergelijke site van derden. Bovendien impliceert een link naar een website, die niet van ADATA is, niet dat ADATA de site van derden of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulk een site van derden goedkeurt.


Beperking van het verzenden van materiaal


Door gegevens te verzenden naar een van onze servers, bijvoorbeeld per e-mail of via de webpagina's van ADATA, gaat u ermee akkoord dat: (1) het materiaal geen elementen bevat, die onwettig zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; (2) u zal redelijke inspanningen gebruiken om te scannen en eventuele virussen of andere besmettelijke of destructieve eigenschappen te verwijderen alvorens enige gegevens vóór te leggen en (3) u de eigenaar bent van de gegevens of het onbeperkte recht hebt om ze bekend te maken en het recht hebt om ADATA te machtigen om het materiaal gratis te publiceren en/of op te nemen in een groter geheel of enige daarin beschreven begrippen in de producten van ADATA zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, (4) u ermee akkoord gaat niet te claimen of actie te ondernemen tegen ADATA met betrekking tot materiaal dat u indient; (5) en u ermee akkoord gaat ADATA te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden voor elke claim of eis, verliezen en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten gemaakt door derden, als gevolg van of voortvloeiend uit uw gegevens.


Ingediende inhoud


ADATA beoordeelt niet en kan het materiaal, dat door gebruikers ingediend is op haar site niet beoordelen en is niet verantwoordelijk voor dergelijk materiaal. ADATA kan op elk moment naar eigen goeddunken enige inhoud die door gebruikers werd ingediend verwijderen.


Bescherming van persoonsgegevens


Met het doel om aan u dienst te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat ADATA internationaal enige en al uw persoonlijke gegevens en informatie kan verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven en informatie kan verstrekken overeenkomstig de grootste omvang toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


Bescherming van het handelsmerk


DATA is een gedeponeerd handelsmerk van ADATA Technology Co., Ltd. De productnamen van ADATA zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ADATA Technology Co. Ltd  Andere genoemde product- en ondernemingsnamen kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ADATA of andere van toepassing zijnde eigenaren, moet je toegang tot deze site niet worden geïnterpreteerd als de toekenning, bij implicatie, een licentie of recht om merken welke verschijnen op de site te gebruiken.


Bescherming van het auteursrecht


Copyright© ADATA Technology Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden. 
 

Consumenten Producten

 

Industrial oplossing

 

Ondersteuning & Service

 

Bedrijfsinfo

Abonneren op e-Nieuws

 
 

Waar Verkrijgbaar

 

Marketing Tools

 

Contact opnemen met ADATA

Contact opnemen met ADATA
 
 

Sociale Media


 
Site Map  | Contacteer Ons  | Privacy policy  | Gebruiksvoorwaarden  |   
Copyright© 2017 ADATA Technology Co., Ltd. All rights reserved.