Závazek kvality

Systém řízení kvality naší společnosti dodržuje a je ověřován v souladu s požadavky směrnice pro systém kvality, který vytvořila a vyhlásila organizace ISO.

Naše koncepce řízení se skládá z následujících zásad: zachovávání nejvyšší kvality, zákazníci na prvním místě, včasné dodání a průběžné zvyšování kvality. Tyto zásady nám umožňují poskytovat našim zákazníkům uspokojivé produkty a služby. Naše zásady dodržování kvality jsou stanoveny a ověřovány na základě kvality v souladu s koncepcí řízení. Naši zaměstnanci na svých pracovních pozicích chápou a podílí se na dosahování maximální kvality, vnímají zákazníka na prvním místě, dodávají včas a neustále vylepšují kvalitu, aby mohli našim zákazníkům nabídnout uspokojivé produkty a služby.

Zásady dodržování kvality
Zavázali jsme se poskytovat nejvyšší kvalitu a služby pro maximální spojenost našich zákazníků.

 

rocket-idle