Informace o záruce

Tato záruka se vztahuje výhradně a zcela na všechny výrobky označené značkou ADATA a na původního kupujícího výrobku (pouze v rozsahu těch výrobků, které jsou uvedeny v článku 1 této smlouvy, dále jen „Produkty“) a nahrazuje všechny ostatní záruky a prohlášení, ať už ústní nebo písemná, mezi vámi a spol. ADATA.
 

1. Produkty, na které se záruka vztahuje, a záruční podmínky                     * Výjimka ze záruky

 

1letá
---
záruka
2letá
---
záruka
3letá
---
záruka
5letá
---
záruka
Doživotní
---
záruka

Čtečky USB-C OTG

Jednotky USB Flash

AI720 / AI920

 

Externí úložiště

 

 

 

Jednotky USB Flash

Moduly DRAM

Bezdrátové produkty

Jednotky USB Flash

S102 Pro / UE700 /

UE700 Pro

Nabíječky

 

Čtečky AI910 Lightning

Kabely a příslušenství

 

Zdroj napájení

Akumulátory

 

Herní zvuk

Paměťové karty

Herní příslušenství

Čtečky karet

● Platné produkty SSD a záruční podmínky

  5letá
---
záruka
6letá
---
záruka
Model Name
SX9000 SX6000 Pro S50 SX950
SX8200 Pro SX6000 Lite S40G  
SX8200 SX6000 S11 Pro  
SX8100 SX950U S11  
SX8000 SX930 S10  
SX7000 SX910 S5  
  SU900 SP920*  

Poznámka 1 : Tato jednotka SSD vychází z počtu celkových zapsaných bajtů (Total Bytes Written, TBW) nebo ze záruční doby.

Poznámka 2 : Záruční podmínky pro externí jednotky SSD/paměťové karty se nevztahují na následující způsoby použití :
A. Videosledování
B. Zabezpečení
C. Ostraha
D. IP kamery
E. Záznam v automobilu
F. Set-up-boxy s průběžným nahrávánímbr> G. Zařízení s průběžným protokolováním dat, například servery

Poznámka 3 : Společnost ADATA si vyhrazuje právo posuzovat nárok produktů na opravu.


 

1.1 Moduly DRAM / paměťové karty / čtečky karet :
Na moduly ADATA DRAM / paměťové karty / čtečky karet se plně vztahuje doživotní záruka, která začíná dnem zakoupení.
Výjimky :
(1) Čtečky karet : Na čtečky USB-C OTG se vztahuje jednoletá záruka; na čtečku AI910 Lightning se vztahuje dvouletá záruka.
(2) Záruční doba na paměťovou kartu Endurance microSDXC/SDHC UHS-I : Omezená 2letá (Podle hodin nepřetržitého záznamu celkem nebo podle záruční doby.)
(3) Paměťové moduly ADATA, které jsou nainstalovány uvnitř počítačů, tiskáren nebo jiných zařízení, budou v souladu se záručními podmínkami hostitelského zařízení (společnost ADATA neodpovídá za dodržování záruk na produkty jiné než výrobky spol. ADATA, a proto není povinna je opravovat).

1.2 USB Flash jednotka :
Na ADATA USB Flash jednotky zakoupené před 31. prosincem 2018 (včetně) se vztahuje a celoživotní záruka; od 1. ledna 2019 se bude na všechny zakoupené ADATA USB Flash jednotky vztahovat pětiletá záruka. Na produkty poškozené přírodními faktory budou od data zakoupení a během záruční doby zdarma poskytovány služby údržby.
Výjimky :
(1) Na produkty S102 Pro / UE700 / UE700 Pro se vztahuje celoživotní záruka.
(2) AI720 a AI920 : Na oba modely platí 2letá záruka.

1.3 Externí úložiště :
Na externí jednotky HDD a externí jednotky SSD ADATA se vztahuje tříletá záruka ode dne zakoupení.

1.4 Jednotky SSD :
Na jednotky SSD ADATA se vztahuje 3letá omezená záruka ode dne zakoupení.
Výjimky :
(1) Na jednotky SX910 / SX930 / SU900 / SX6000 / SX6000 Pro / SX7000 / SX8000 / SX8200 / SX8200 Pro / SX9000 / SX950U / S10 / S11 se vztahuje 5letá omezená záruka; na jednotky SP920 zakoupené po 1. říjnu 2015 se vztahuje 5letá omezená záruka.
(2) Od 1. 7. 2019 je omezená záruční doba na jednotky SU630 a SX6000 Lite prodloužena na tři roky, respektive na pět let. U výrobků zakoupených před 30. 6. 2019 včetně platí původní záruční doby. (SU630: dva roky, SX6000 Lite: tři roky).
(3) Na jednotku SX950 se vztahuje 6letá omezená záruka.

1.5 Zdroj napájení :
Na zdroj napájení ADATA se vztahuje tříletá záruka ode dne zakoupení.

1.6 Herní zvuk :
Na XPG herní zvuk se vztahuje dvouletá záruka ode dne zakoupení.

1.7 Bezdrátové produkty, nabíječky, kabely a příslušenství, akumulátory a herní příslušenství :
Na bezdrátové produkty ADATA, nabíječky, akumulátory, kabely a příslušenství a na XPG herní příslušenství se vztahuje jednoletá záruka ode dne zakoupení.


* Poznámka:
Pokud zákon nebo předpis konkrétní země/oblasti vyžaduje záruku se specifickými podmínkami pro produkty, společnost ADATA poskytne v této zemi/oblasti záruční servis místním spotřebitelům v souladu s takovým zákonem nebo předpisem.

 


2. Záruční servis
2.1 Na základě níže uvedených podmínek a ujednání poskytuje společnost ADATA svým zákazníkům v průběhu příslušné záruční doby možnost bezplatné výměny nebo opravy závadných produktů (dále pouze „záruční servis“). Záruční doba začíná ode dne prvotního zakoupení. Pokud je vyžadován záruční servis, je třeba poskytnout veškeré doklady, které prokazují den prvotního zakoupení. Pokud den prvotního zakoupení nelze určit, společnost ADATA stanoví začátek záruční doby podle výrobního čísla produktu.
2.2 Požádejte o pomoc místního prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Nebo můžete dle vlastního uvážení požádat o záruční servis na webu společnosti ADATA RMA služba. Na základě vaší webové žádosti společnost ADATA poskytne záruční servis z ústředí ADATA. V tomto případě ponesete náklady na přepravu a příslušné pojistné za dodání produktu společnosti ADATA a společnost ADATA uhradí veškeré ostatní náklady na přepravu a příslušné pojistné za vrácení produktu zpět vám po provedení záručního servisu.
2.3 Poznámka:
(1) Společnost ADATA může místo opravy produktu vyměnit závadný produkt za náhradní skladový a po výměně může společnost ADATA závadné produkty dle vlastního rozhodnutí zlikvidovat. V takovém případě můžete obdržet opravené produkty, které nejsou původními produkty, které jste odeslali k záručnímu servisu, a původní produkt vám rovněž nebude vrácen.
(2) V případě, že byla výroba produktu ukončena nebo pokud již nejsou prováděny tovární opravy, společnost ADATA na základě vlastního rozhodnutí nabídne náhradu odpovídající úrovně nebo třídy za takový produkt.


 

3. Rozsah záruky a právní omezení
3.1 Tato záruka se neuplatní za následujících okolností:
(1) Poruchy nebo poškození způsobené přírodními katastrofami, nehodami, vandalismem a nesprávným použitím (výrobky nepoužívané v souladu s popisem produktu, konstrukcí výrobku nebo jako příslušenství nebo pro účely testování, jako je nepřetržité připojování a odpojování atd.), nesprávná instalace (např. K zařízení, které není kompatibilní nebo není v souladu s konstrukcí výrobku atd.) atd.)
(2) Výrobky, které byly poškozeny v důsledku nesprávného použití, zanedbání, neoprávněné demontáže, úprav nebo úprav.
(3) Poškození výrobku způsobené neobvyklými mechanickými nebo okolními podmínkami nebo problémy s napájením, jako je podpětí, přepětí a nestabilita zdroje napájení nebo nadměrné nabíjení lithiových baterií.
(4) Výrobní číslo výrobku, čárový kód nebo štítek nejsou v souladu s původním zařízením, nebo nejsou vizuálně identifikovatelné a není tak možné potvrdit pravost výrobku, včetně úpravy, rozmazání, odstranění, poškození, ztráty.
(5) Výrobky zakoupené prostřednictvím neautorizovaných distribučních kanálů, prodejců použitého zboží nebo do jiného prodejce produktů, který porušuje vnitrostátní dovozní a vývozní předpisy.
(6) Problémy s kompatibilitou nesouvisející s produkty ADATA
Výjimka ze záruky

3.2 Tato záruka se V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nevztahuje na obnovení nebo zálohování dat v produktu. Společnost ADATA nezaručuje úplnost digitálních dat uložených v produktu během a po záručním servisu a nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty digitálních dat uložených v opravovaných produktech. Kromě toho nenese společnost ADATA v žádném případě jakoukoli odpovědnost za poškození produktu během doručování ani za jakékoli ztráty digitálních dat uložených v produktech. Z tohoto důvodu před odeslání produktu, který je vybaven paměťovou funkcí, k záručnímu servisu u společnosti ADATA, doporučujeme zazálohovat digitální data z produktu a vyjmout tato digitální data z produktu.
3.3 V rozsahu dovoleném platnými zákony předpisy nenese společnost ADATA na základě této záruky odpovědnost za ztráty zisku, předpokládaných úspor a digitálních dat ani za nepřímé, náhodné nebo následné ztráty a škody způsobené produkty.
3.4 Společnost ADATA vyrábí spotřební a firemní produkty. Vzhledem k tomu, že tyto produkty nejsou určeny pro extrémně přesnou technologii nebo absolutně bezpečné aplikace, nedoporučujeme používat produkty v zařízeních pro udržování životních funkcí ani v jiném vybavení intenzivní péče, pokud by to mohlo vést ke zranění nebo úmrtí, pokud by došlo k havárii takového vybavení. Patří sem mimo jiné zdravotnické vybavení, armádní vybavení, letecké vybavení, vybavení řízení provozu, systémy varování před katastrofami, systémy řízení spalování, jaderné systémy atd. Společnost ADATA nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo úmrtí ani za žádné ztráty nebo majetkové škody způsobené některým z výše uvedených způsobů použití.
3.5 Společnost ADATA neposkytuje k produktům žádné další výslovné a předpokládané záruky, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Pokud zákon nebo předpis konkrétní země/oblasti zakazuje vyloučení předpokládané záruky (například záruky obchodovatelnosti a vhodnosti), podmínky předpokládané záruky společnosti ADATA musí podléhat takovému zákonu/předpisům nebo zde uvedeným záručním podmínkám, podle toho, která podmínka je kratší.

 

 

 

rocket-idle