Obnova dat

Odborná obnova data od společností ADATA a DriveSavers

Společnost ADATA navázala oficiální spolupráci se společností DriveSavers a společně nabízejí odborné služby obnovy dat. Tyto služby je velmi důležité pro ochranu uživatelů ztrátou dat způsobenou mechanickým selháním jednotek, náhodným odstraněním, poškozením souborů, změnami operačního systému nebo hardwaru nebo v podobných situacích.

Společně s DriveSavers pomáhá společnost ADATA zákazníkům s daty, která se zdají být ztracená. Osobní i pracovní obsah a média lze obnovit. DriveSavers je přední autoritou v oblasti globální obnovy dat. Má k dispozici tým technických odborníků a špičkové vybavení pro obnovu. Data, která ostatní nedokáží obnovit, dokáže obnovit laboratoř společnosti DriveSavers.

Společnost DriveSavers obnovuje soubory ze závadných disků formou „mikrooperace“ v čisté místnosti třídy 5 dle certifikace ISO. Obnovená data jsou poté vrácena vám jako zákazníkovi na „cílové jednotce“, kterou jste si vybrali (DVD, USB, DataExpress nebo jiná fyzická jednotka). Společnost DriveSavers nabízí bezplatné vyšetření a bude vás po celou dobu informovat o stavu.

Společnost DriveSavers dodržuje zásadu “žádná data, žádné poplatky”. Ačkoli je to nepravděpodobné, pokud nebude možné vaše data obnovit, nebudou vám účtovány žádné náklady.

Zákazníci ADATA získávají speciální slevu na služby DriveSavers a mají k dispozici BEZPLATNÉ doručení společností FedEx do laboratoře DriveSavers. Se společnostmi ADATA a DriveSavers máte přístup k nejodbornější službě obnovy dat z pevného disku, která je rychlá a cenově dostupná.

Další informace o společnosti DriveSavers najdete na www.drivesaversdatarecovery.com.


Ztráta a obnova data—případ ztráty dat

Ztráta data může být bolestná. Může k ní dojít kdykoli, kdekoli a bez varování.

Používáním počítačů vytváříme a shromažďujeme obrovské množství obsahu. Uchováváme dokumenty, fotografie, videa, hudební soubory a další data. Ale jaká je hodnota ztracených dat? Na kolik se vyplatí pokus o jejich obnovu?

Společnost ADATA spolupracuje se společností DriveSavers, která je světovou špičkou v oboru obnovy dat, eDiscovery a digitálních forenzních služeb. Společně nabízejí spolehlivou a zabezpečenou dat za sníženou cenu.

Pokud potřebujete obnovit data, kontaktujte společnost DriveSavers a uveďte společnost ADATA – získáte 10% slevu na službu obnovy svých dat.


Co když dojde ke ztrátě dat?

Otázkou není zda, ale kdy! Každé datové úložné zařízení jednou selže. Data je třeba pravidelně zálohovat. V opačném případě může být vše, co jste vytvořili, nainstalovali nebo stáhli, navždy ztraceno. Představte si šok ze ztráty svých fotografií, hudby, videí, firemních dokumentů, databází, výnosů a podobně. Rekonstruování ztracených dat může být obtížné a časově náročné. Některá data nemusí být možné vůbec obnovit.


Existuje mnoho příčin ztráty dat:

Chyba uživatele nebo odstranění dat
Poškození souborového systému
Přeformátování pevného disku
Přeinstalování operačního systému
Elektronická nebo mechanická závada


Co je odborná laboratorní obnova dat?

Bez ohledu na příčinu selhání nepokládejte svá data za ztracená.

Služba odborné obnovy dat daleko přesahuje možnosti softwarového nástroje nebo řešení pro koncového uživatele. Odborná obnova dat vyžaduje špičkové vybavení, které zahrnuje čisté laboratoře a specializované nástroje. Techničtí pracovníci, kteří provádějí obnovu dat, musí být vysoce školení a musí mít zkušenosti s úspěšnou obnovou dat z fyzicky poškozeného média a také poškozených souborů, souborových systémů, oddílů a adresářů.

Techničtí pracovníci DriveSavers otevírají a provádějí „mikrooperaci“ závadných externích pevných disků v prostředí čisté místnosti, ve které není prach ani nečistoty. To zabraňuje dalšímu poškození vnitřních součástí pevného disku cizími částicemi.

Společnost DriveSavers garantuje obnovu použitelných datových souborů z jakéhokoli disku HDD.


Jak to funguje?

Postup je snadný: Váš externí pevný disk (ex-HDD) je doručen do zabezpečené laboratoře společnosti DriveSavers k analýze
Specializovaní technici provedou BEZPLATNÉ laboratorní vyšetření závady. Poté budete informováni o možnosti obnovy, cenovém odhadu a možnostech
Fyzicky nebo mechanicky poškozená zařízení se otevírají k „mikrooperaci“ v čisté místnosti třídy 5 dle certifikace ISO
Je vytvořen fyzický klon neboli přesná bitová kopie původního disku. Všechny pokusy o obnovu se provádějí na tomto klonu. Vaše původní zařízení a data nejsou v žádném případě ohroženy
Pomocí speciálního programu jsou vaše soubory obnoveny a je ověřena jejich integrita a funkčnost
Vaše obnovená data budou přenesena na médium dle vašeho vlastního výběru (nový externí disk, USB flash jednotka nebo prostřednictvím DataExpress) a budou vám doručena společností FedEx v určeném termínu
Ačkoli je to nepravděpodobné, pokud nebude možné vaše data obnovit nebo pokud se po prvotním ohledání rozhodnete nepokračovat, za službu se neplatí

Pokud došlo ke ztrátě dat, kontaktujte poradce DriveSavers pro obnovu dat, který vám pomůže obnovit vaše důležité soubory. Navštivte www.drivesaversdatarecovery.com/dialingcodes/, kde najdete svoji mezinárodní volací předvolbu. Sdělte svému poradci, že vám společnost ADATA přiznala 10% slevu.

Navštivte www.drivesaversdatarecovery.com/dialingcodes/

Prohlédněte si seznam DriveSavers celosvětových bezplatných telefonních čísel: www.drivesaversdatarecovery.com/recovery-services/dialing-instructions/

Vzdělávací simulátor pevného disku Disk-aster: www.drivesaversdatarecovery.com/sim


rocket-idle