Odpovědi na časté dotazy

USB Flash produkty | Externí HDD | Jednotky SSD | DRAM moduly | Paměťové karty | XPG DRAM | Příslušenství k mobilním telefonům
Hodnotný software | Apple serie | Externí SSD | Nabíječky |


DRAM moduly


Q1: Selhání paměti
Q2: Khi BIOS hoặc chương trình chẩn đoán (như CPU-Z) hiển thị nội dung, bộ nhớ chỉ hoạt động ở mức một nửa tần số phải không?
Q3: Thiết lập Ép xung cho DRAM
Q4: Tôi nên chọn điện áp 1,35V hay 1,5V?
Q5: Giới thiệu về Chức năng và Ứng dụng của Bộ nhớ Kênh Đôi
Q6: Có thể ghép đôi sản phẩm 4GB với sản phẩm 8GB không?
Q7: Giới hạn RAM dành cho việc nâng cấp nền tảng G41/H55/H57 là như thế nào?
Q8: Có thể kết hợp chuẩn 2133 với chuẩn 2400 không?
Q9: DDR3 1600 có hỗ trợ các sản phẩm tần số thấp hơn không?
Q10: Tại sao B250/H270 không thể thực hiện ép xung?
Q11: Giới thiệu về Xác nhận Hệ thống CPU-Z
Q12: Phương pháp Kiểm tra mà không cần Khởi động để Ép xung
Q13: Đâu là sự khác biệt giữa U-DIMM (mô-đun bộ nhớ đôi nội tuyến, không có bộ đệm) và VLP U-DIMM (DIMM không có bộ đệm cấu hình rất thấp)?
Q14: Các phương pháp Kiểm tra Chức năng Ép xung Cơ bản
Q15: Giải pháp cho vấn đề hệ thống màn hình xanh
Q16: Làm cách nào để tìm hiểu về việc mua các sản phẩm bộ nhớ dành cho việc nâng cấp nền tảng?
Q17: Có thể kết hợp sản phẩm có LED và sản phẩm không LED được không?
Q18: Có thể ghép đôi sản phẩm RGB và sản phẩm không RGB được không?
Q19: Sự khác biệt giữa XMP và DOCP là gì?
Q20: Sự khác biệt giữa DDR3 1600 và PC3-12800 là gì?
Q21: Khắc phục sự cố Cài đặt AP RBG
Q22: Tổng dung lượng bộ nhớ được hiển thị trong trình quản lý tác vụ hệ thống có nhỏ hơn dung lượng bộ nhớ thực tế của bộ nhớ đã cài đặt không?
Q23: Có thể kết hợp các sản phẩm ép xung khác nhau được không?
Q24: Sự khác biệt giữa bộ nhớ có thanh ghi (bộ nhớ đệm), Bộ nhớ không có bộ đệm, bộ nhớ ECC và bộ nhớ đệm hoàn toàn là gì?
Q25: Có thể kết hợp RAM có thanh ghi với RAM không có bộ đệm không?
Q26: Memory Rank là gì?
Q27: Sau khi cài đặt thêm mô-đun trong máy chủ, tại sao tốc độ hoạt động bộ nhớ của tôi lại chậm hơn tốc độ định mức?
Q28: ESD là gì?
Q29: Làm thế nào để kiểm tra tổng bộ nhớ được cài đặt trong hệ thống?
Q30: Bộ nhớ đã được cài đặt vào máy tính xách tay nhưng hệ thống không khởi động hoặc nhận dạng được thiết bị bộ nhớ, làm thế nào để xử lý tình huống này?
Q31: Thiết bị bộ nhớ đã được cài đặt trên máy tính để bàn nhưng máy tính không khởi động lại hoặc nhận dạng được thiết bị bộ nhớ, phải làm gì để xử lý tình huống này?
Q32: Sử dụng thiết bị bộ nhớ ngoài có làm tăng tốc độ máy tính không?
Q33: Làm cách nào để cài đặt thiết bị bộ nhớ vào máy tính?
Q34: Existuje seznam základních desek, které jsou kompatibilní s DRAM s konfigurací/uspořádáním IC 2048Mx8 nebo 2Gx8?
rocket-idle