Informacje dotyczące gwarancji

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do wszystkich produktów firmy ADATA i pierwotnego nabywcy produktu (tylko w stopniu określonym w części 1 tego dokumentu; zwanych dalej „Produktami”) oraz zastępuje wszelkie inne gwarancje i oświadczenia, ustne i pisemne, między użytkownikiem a firmą ADATA.
 

1. Produkty podlegające gwarancji oraz warunki gwarancji                     * Przykład Produktów niepodlegających gwarancji

 

Roczną
gwarancją
Dwuletnią
gwarancją
Trzyletnią
gwarancją
Pięcioletnią
gwarancją
Dożywotnią
gwarancją

USB-C OTG
Czytniki kart

 

Pamięci flash USB

 AI720 / AI920

 

 

 Dyski zewnętrzne

 

 

 

Pamięci flash USB

Moduły DRAM

Urządzenia bezprzewodowe

 

Pamięci flash

S102 Pro / UE700 / UE700 Pro

Ładowarki

Czytnik Lightning AI910

Kable i akcesoria

 

 Zasilacze

Powerbanki

Urządzenia audio dla graczy

Karty pamięci

Akcesoria dla graczy

Czytniki kart

● Obsługiwane produkty i warunki gwarancji dysku SSD

  Pięcioletnią gwarancją Sześcioletnią gwarancją
Model Name
SX9000 SX6000 Pro S50 SX950
SX8200 Pro SX6000 Lite S40G  
SX8200 SX6000 S11 Pro  
SX8100 SX950U S11  
SX8000 SX930 S10  
SX7000 SX910 S5  
  SU900 SP920*  

Uwaga 1 : Działanie dysku SSD jest oparte na współczynniku TBW lub okresie gwarancyjnym.

Uwaga 2 : Gwarancja udzielana na zewnętrzne dyski SSD/karty pamięci nie obejmuje poniższych zastosowań :
A. Monitoring wideo
B. Ochrona
C. Nadzór
D. Kamery IP
E. Rejestratory samochodowe
F. Dekodery z funkcją ciągłego nagrywania
G. Urządzenia do ciągłego rejestrowania danych, takie jak serwery

Uwaga 3 : ADATA zastrzega sobie prawo do kwalifikowania produktów do naprawy.


 

1.1 Moduły DRAM/karty pamięci/czytniki kart :
Moduły DRAM/karty pamięci/czytniki kart firmy ADATA są objęte dożywotnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.
Wyjątki :
(1) Czytniki kart : Czytniki OTG USB-C są objęte roczną gwarancją; czytnik Lightning AI910 jest objęty dwuletnią gwarancją.
(2) Okres gwarancyjny karty pamięci Endurance microSDXC/SDHC UHS-I : 2-letnia, ograniczona (Dotyczy całkowitej liczby godzin ciągłego nagrywania lub okresu gwarancyjnego.)
(3) Moduły pamięci firmy ADATA zainstalowane fabrycznie w komputerach, drukarkach lub innych urządzeniach podlegają warunkom gwarancji urządzenia-hosta (firma ADATA nie ma obowiązku honorowania gwarancji produktów firm innych niż ADATA i dlatego nie jest zobowiązana do ich naprawiania.

1.2 Pamięć flash USB :
Wszystkie serie pamięci flash USB firmy ADATA kupione przed 31 grudnia 2018 r. (włącznie) są objęte dożywotnią gwarancją. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wszystkie serie pamięci flash USB firmy ADATA są objęte 5-letnią gwarancją. Dla produktów, których uszkodzenia zostały spowodowane czynnikami naturalnymi, przez cały okres obowiązywania gwarancji, począwszy od daty zakupu, oferowane będą bezpłatne usługi konserwacyjne.
Wyjątki wśród produktów :
(1) S102 Pro/UE700/UE700 Pro: Objęte dożywotnią gwarancją.
(2) AI720 i AI920 : Objęte 2-letnią gwarancją.

1.3 Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej :
Zewnętrzne dyski twarde i SSD firmy ADATA są objęte trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

1.4 Dyski SSD :
Dyski SSD firmy ADATA są objęte 3-letnia ograniczona gwarancją obowiązującą od daty zakupu.
Wyjątki :
(1) Modele SX910 / SX930 / SU900 / SX6000 / SX6000 Pro / SX6000 Lite / SX7000 / SX8000 / SX8200 / SX8200 Pro / SX9000 / SX950U / S10 / S11 są objęte 5-letnia ograniczona gwarancją; modele SP920 kupione po 1 października 2015 r. są objęte 5-letnia ograniczona gwarancją.
(2) Od 1.07.2019 okres obowiązywania ograniczonej gwarancji urządzeń SU630 i SX6000 Lite został przedłużony odpowiednio na trzy i pięć lat. W przypadku produktów kupionych 30.06.2019 lub wcześniej zachowane zostaną oryginalne okresy gwarancyjne. (SU630: dwa lata, SX6000 Lite: trzy lata).
(3) Model SX950 jest objęty 6-letnia ograniczona gwarancją.

1.5 Zasilacze :
Zasilacze firmy ADATA są objęte trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

1.6 Urządzenia audio dla graczy :
Urządzenia audio dla graczy XPG są objęte dwuletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

1.7 Urządzenia bezprzewodowe, ładowarki, kable i akcesoria, powerbanki oraz akcesoria dla graczy :
Urządzenia bezprzewodowe, ładowarki, powerbanki, kable i akcesoria oraz akcesoria dla graczy XPG firmy ADATA są objęte roczną gwarancją obowiązującą od daty zakupu.


 

* Ważne:
W przypadku, gdy przepisy lub regulacje prawne obowiązujące w określonym kraju/regionie wymagają gwarancji o specyficznych warunkach dla Produktów, firma ADATA w takim kraju/regionie zapewni usługi gwarancyjne klientom lokalnym zgodnie z takimi przepisami lub regulacjami prawnymi.

 


2. Obsługa gwarancyjna
2.1 Nie naruszając warunków poniższej gwarancji firma ADATA zapewnia swoim klientom w sposób bezpłatny usługi wymiany lub naprawy wadliwych Produktów w obwiązującym okresie gwarancyjnym (zwana dalej „Obsługą gwarancyjną”). Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu. Jeżeli wymagana jest Obsługa gwarancyjna należy przedstawić dokumentację potwierdzającą datę pierwotnego zakupu. Jeżeli nie można określić daty pierwotnego zakupu rozpoczęcie okresu obowiązywania gwarancji zostanie określone przez ADATA zgodnie z numerem seryjnym Produktu.
2.2 Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać informacje o miejscu zakupu. Można również zażądać obsługi gwarancyjnej na stronie internetowej ADATA Obsługa RMA. Po odebraniu żądania ADATA zapewni obsługę gwarancyjną bezpośrednio z siedziby głównej ADATA. W takim przypadku koszty transportu i odpowiedniego ubezpieczenia dostawy Produktu do ADATA będzie ponosił klient, natomiast ADATA pokryje koszty transportu i odpowiedniego ubezpieczenia podczas zwrotu Produktu do klienta po zakończeniu obsługi gwarancyjnej.
2.3 Prosimy pamiętać, że:
(1) ADATA może wymienić wadliwy Produkt przy użyciu produktu zamiennego pochodzącego z zapasów zamiast naprawy Produktu i po wymianie ADATA może według własnego uznania usunąć wadliwe Produkty. Dlatego, w takim przypadku, naprawione Produkty odebrane przez klienta mogą nie być oryginalnymi Produktami wysłanymi do obsługi gwarancyjnej, jak również oryginalny Produkt nie zostanie zwrócony klientowi.
(2) W przypadku gdy produkcja określonego Produktu została wstrzymana lub nie będą dostępne usługi napraw fabrycznych ADATA, według własnego uznania, zaoferuje produkt zastępczy stanowiący odpowiednik w klasie i poziomie wadliwego Produktu.


 

3. Zakres gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności
3.1 Niniejsza gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących okolicznościach:
(1) Wadliwe działanie lub uszkodzenia, które zostały spowodowane przez klęski żywiołowe, wypadki, akty wandalizmu oraz niewłaściwe użytkowanie (gdy produkty nie były używane zgodnie z opisem, projektem albo gdy były używane jako część osprzętu lub do celów testowych, co obejmuje np. ciągłe podłączanie bądź odłączanie itp.), niepoprawną instalacją (np. w urządzeniu, które nie jest zgodne lub które nie spełnia wymogów konstrukcyjnych produktu itp.) itp.
(2) Uszkodzenia produktów, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieuprawnionym demontażem, modyfikacjami lub zmianami.
(3) Uszkodzenie produktu, które zostało spowodowane przez nieprawidłowe warunki mechaniczne lub środiskowe albo problemy z zasilaniem, takie jak zbyt niskie napięcie, nadmiarowe lub niestabilne zasilanie lub nadmiarowe ładowanie baterii litowych.
(4) Numer seryjny, kod kreskowy lub etykieta produktu nie są zgodne z oryginalnymi lub nie można ich odczytać w celu potwierdzenia autentyczności produktu, np. zostały zmodyfikowane, zamazane, usunięte, uszkodzone lub utracone.
(5) Produkty zostały kupione za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów dystrybucji, sprzedawców towarów używanych lub w ramach odsprzedaży produktów, która narusza krajowe przepisy importowe i eksportowe.
(6) Problemy ze zgodnością niepowiązane z produktami firmy ADATA.
Przykład Produktów niepodlegających gwarancji

3.2 Niniejsza gwarancja NIGDY nie będzie dotyczyć odzyskiwana lub tworzenia kopii zapasowych danych cyfrowych przechowywanych na Produkcie. ADATA nie gwarantuje kompletności danych cyfrowych przechowywanych na Produkcie w trakcie trwania lub po zakończeniu obsługi serwisowej i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych cyfrowych przechowywanych na naprawianych Produktach. Ponadto ADATA w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności, podczas dostawy Produktu, za uszkodzenia Produktu lub utratę danych cyfrowych przechowywanych na Produkcie. Dlatego przed wysłaniem Produktu do ADATA w celu realizacji obsługi gwarancyjnej, jeżeli Produkt obsługuje funkcję przechowywania danych, zaleca się, aby klient wykonał kopię zapasową danych cyfrowych i usunął takie dane cyfrowe z Produktu.
3.3 W zakresie przewidzianym w przepisach lub regulacjach prawnych ADATA na mocy niniejszej gwarancji nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, spodziewanych oszczędności i danych cyfrowych, a także za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne lub inne szkody spowodowane działaniem Produktu.
3.4 ADATA produkuje Produkty klasy konsumenckiej i biznesowej. Ponieważ produkty nie są projektowane dla technologii wymajających wysokiej precyzji lub zastosowań wymagających absolutnego bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tych produktów w urządzeniach podtrzymujących życie lub innych tego typu urządzeniach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub nawet zgon, gdyby okazały się wadliwe lub uległy awarii, włącznie m.in. z urządzeniami medycznymi i związanymi z medycyną, wojskowymi i związanymi z nimi, samolotami, urządzeniami kontroli ruchu drogowego, systemami zapobiegania katastrofom, systemem kontroli spalania oraz systemem energii atomowej, itp. ADATA nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ciała, zgon lub jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe wynikające z zastosowań wyszczególnionych powyżej.
3.5 ADATA nie udziela dla produktów żadnych innych gwarancji, włącznie z gwarancją zbywalności lub przydatności do określonego celu w sposób wyraźny lub dorozumiany. W przypadku, gdy przepisy lub regulacje prawne obowiązujące w określonym kraju/regionie zabraniają wyłączenia gwarancji dorozumianej (np. gwarancji zbywalności i przydatności do określonego celu), warunki gwarancji dorozumianej ADATA będą podlegać takim przepisom/ regulacjom prawnym lub warunkom niniejszej gwarancji.

 

 

 

rocket-idle