Cam kết chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của công ty chúng tôi tuân thủ và được kiểm chứng theo quy định về hệ thống chất lượng do ISO xác lập và công bố.

Ý tưởng quản lý của chúng tôi là Tích hợp Chất lượng tốt nhất, Đặt Khách hàng lên trên hết, Giao hàng đúng hẹn và Liên tục Cải thiện Chất lượng để đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hài lòng. Chính sách chất lượng của chúng tôi được thiết lập và đánh giá thông qua cuộc họp về chất lượng dựa trên ý tưởng quản lý, cung cấp hiểu biết cho nhân viên cũng như bộ phận chức năng của họ để họ đảm bảo đặt chất lượng lên hàng đầu, khách hàng là trên hết, giao hàng đúng hẹn và cải thiện chất lượng lâu dài nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hài lòng.

Chính sách Chất lượng
Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt nhất để đem lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.

 

rocket-idle