Cam kết môi trường

Hệ thống IECQ QC080000 của công ty chúng tôi tuân thủ và được kiểm tra theo quy định về linh kiện máy điện tử IECQ HSPM và các yêu cầu của hệ thống quản lý quy trình xử lý chất độc hại.

Để chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường toàn cầu, công ty chúng tôi đã tích cực thực hiện những nỗ lực đáng kể trong việc bảo vệ môi trường và sẵn sàng cam kết cũng như ủng hộ chính sách môi trường sau đây cho nhân viên, đối tác hợp tác và cộng đồng xã hội:

1. Tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường của các nhóm có liên quan và các quy định về bảo vệ môi trường của chính phủ.

2. Phát triển các sản phẩm xanh và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, ít gây ô nhiễm hơn theo các yêu cầu về môi trường.

3. Triển khai hoạt động giáo dục và đào tạo về bảo vệ môi trường trong nội bộ và duy trì kênh truyền thông bảo vệ môi trường bên ngoài.

4. Thực hiện cải tiến liên tục nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường Trái Đất.

Thực hiện chính sách

Để thúc đẩy hoạt động trơn tru của ý tưởng sản phẩm xanh mà công ty đưa ra, chúng tôi thiết lập các nguyên tắc sau để hỗ trợ thực hiện chính sách:

1. Thành lập ủy ban quản lý sản phẩm xanh 

2. Thiết lập các chỉ thị để xác minh và phân loại những vật liệu môi trường được kiểm soát

3. Thiết lập các phương pháp đo lường vật liệu môi trường được kiểm soát 

4. Cung cấp phương tiện truyền tải và lưu hành thông tin về vật liệu môi trường được kiểm soát 

5. Quy định thiết kế sản phẩm xanh và lựa chọn linh kiện 

6. Quy định việc quản lý và lựa chọn các nhà cung cấp sản phẩm xanh / đối tác hợp tác

7. Quy định quy trình xác minh các linh kiện nhập vào được sử dụng cho sản phẩm xanh.

8. Quy định quy trình kiểm soát việc sản xuất các sản phẩm xanh 

9. Quy định quy tắc thông báo và dòng sản phẩm xanh không phù hợp

10. Quy định quy trình kiểm soát tài liệu / hồ sơ về các sản phẩm xanh

11. Thiết lập cơ chế kiểm tra và đánh giá thường xuyên đối với các sản phẩm xanh

Chính sách HSF

Chúng tôi cam kết quản lý (có hệ thống) các chất độc hại cũng như sản xuất các sản phẩm xanh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng.

 

 

 

 

 

 

Đảm bảo tuân thủ chỉ thị RoHS (xây dựng lại)
Tải xuống

 

 

Tuyên bố tuân thủ REACH 
Tải xuống

 

Společnost ADATA Technology Co., Ltd. byla založena v roce 2001. Jako výrobce profesionálních paměťových modulů dodává firma paměť a flashové produkty. ADATA usiluje o poskytování nejlepších produktů a služeb elektronickému informačnímu průmyslu.

ADATA cam kết hoàn thành các trách nhiệm xã hội. Công ty hướng tới hoạt động bền vững và luôn nhiệt tình triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe môi trường nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người; tập trung vào sử dụng nguồn lực và nâng cao đời sống.

Để đạt được những mục tiêu trên, Công ty cam kết thực hiện:

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiệt hại là trách nhiệm chung của toàn cán bộ nhân viên.

2. Tuân thủ luật môi trường, sức khỏe, an toàn lao động của chính phủ, cùng với các quy định khác của cổ đông.

3. Tiến hành đào tạo và thiết lập các kênh truyền thông, tư vấn và thực hành nhằm tăng nhận thức của cán bộ nhân viên về môi trường và an toàn lao động, bảo vệ quyền lợi của bản thân.

4. Khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên tham gia các nhiệm vụ an toàn và sức khỏe môi trường, tạo nên những cải thiện tức thì trong hệ thống và hiệu quả quản lý.

5. Thúc đẩy tạo ra các sản phẩm xanh và tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải và các hoạt động tái tạo năng lượng.

6. Cung cấp các điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động, có hình thức quản trị rủi ro và sức khỏe, nhằm giảm thiểu rủi ro cho toàn cán bộ nhân viên. Mục tiêu là không để xảy ra tai nạn nào.

7. Thường xuyên kiểm tra và xem lại các biện pháp quản lý môi trường và sức khỏe, để đảm bảo thực hiện chính sách hiệu quả.


ADATA sẽ triển khai toàn diện những chính sách về môi trường và an toàn nêu trên, xây dựng nhận thức trong cán bộ nhân viên do Công ty quản lý, đồng thời cũng truyền thông các thông tin liên quan đến cộng đồng.

 

ISO14001:2015(HQ)
ISO45001-2018(HQ)
CNS15506-2011(HQ)
ISO14001:2015(Suzhou)
OHSAS18001:2007(Suzhou)
rocket-idle