SC685

Phần mềm có giá trị

Mô tả Liên kết
OStoGO                                                                                                
HDDtoGO

Bảng dữliệu

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
Datasheet - SC685 External SSD English PDF 976KB 2019-12-02

Manual

Mô tả Ngôn ngữ OS Kích thước tập tin (KB) Cập nhật Tải xuống
Quick Start Guide Multi-Language PDF 1963KB 2019-12-13
rocket-idle