CW0050

Bộ sạc

Q1: Nguồn điện có được cung cấp cùng với sản phẩm này không?
Q2: Tôi có thể sử dụng sản phẩm này ở bất kì môi trường nào phải không?
Q3: Có cần kết nối sản phẩm này với nguồn điện không?
Q4: Sản phẩm này có bền không?
Q5: Nếu dây đi kèm có chiều dài không đủ, tôi có thể tự nối không?
Q6: Nếu ốp điện thoại của tôi làm từ kim loại thì có ảnh hưởng đến quá trình sạc không?
Q7: Nếu đặt một vật thể lạ lên sạc CW0050, điều đó có ảnh hưởng đến khả năng sạc của sản phẩm không?
Q8: Những thiết bị di động nào tương thích với Đế sạc không dây CW0050?
rocket-idle