Warranty Check

*Chọn loại sản phẩm
*Vui lòng nhập số serial sản phẩm của bạn:
*Xác nhận mã:
Gửi
Các môđun DRAM

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:1D1500002168

Ổ HDD ngoài

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:1E0320074509

ổ cứng dạng thể rắn

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:1C3620106881 / 2C0800129284

ổ USB Flash

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:110000000A

thẻ nhớ

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:G32G120471092A

phụ kiện di động

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:4D1040000987

 
rocket-idle