Warranty Check

*Chọn loại sản phẩm
*Vui lòng nhập số serial sản phẩm của bạn:
*Xác nhận mã:
Gửi

Các môđun DRAM

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:1D1500002168

Ổ HDD ngoài

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:1G2600102219

ổ cứng dạng thể rắn

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:8F5120000643

ổ USB Flash

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:110000000A/
1201054708G04G/FMB020025G04G

thẻ nhớ

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:G08G12345678
AB12345/G32G120471092A

phụ kiện di động

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:4G0270276217

Mô đun DRAM XPG

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:1F3200054123

Ổ SSD XPG

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:2G3620055311

Phụ Kiện PC Chơi Game XPG, Chuột Chơi Game XPG, Tấm Rê Chuột Chơi Game, Bàn Phím Chơi Game

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:4I4180071281

Âm thanh Chơi game XPG

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:4H2980236226、4I4180071281

Phụ kiện XPG - Vỏ, Bộ nhớ lưu trữ

...

Hình dán bảo hành trên bề mặt chính của sản phẩm.

Ví dụ về số sê-ri:G32G120471092A

rocket-idle