FAQ

ổ USB Flash | Ổ HDD ngoài | ổ cứng dạng thể rắn | Các môđun DRAM | thẻ nhớ | bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG | phụ kiện di động
Phần mềm có giá trị | Dòng Apple | Ổ SSD ngoài | Bộ sạc |


Phần mềm có giá trị


Q1: Sử dụng phần mềm sao lưu
Q2: Does UFDtoGO have an Online Manual and User Guide?
Q3: I accidentally unplugged the USB flash drive, will UFDtoGO continue to run?
Q4: Is UFDtoGO available in Chinese or any other languages?
Q5: How do I install UFDtoGO on my USB flash drive?
Q6: How do I download UFDtoGO?
Q7: Can UFDtoGO be used with a non ADATA USB flash drive?
Q8: Can UFDtoGO be used on other ADATA products?
Q9: Why not preload UFDtoGO on all USB Flash Drive?
Q10: Which models will work with UFDtoGO?
Q11: How can I obtain UFDtoGO?
Q12: What are the System requirements for UFDtoGO?
Q13: What kind of functions does UFDtoGO have?
Q14: What is UFDtoGO?
rocket-idle