FAQ

ổ USB Flash | Ổ HDD ngoài | ổ cứng dạng thể rắn | Các môđun DRAM | thẻ nhớ | bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG | phụ kiện di động
Phần mềm có giá trị | Dòng Apple | Ổ SSD ngoài | Bộ sạc |


ổ cứng dạng thể rắn


Q1: Lỗi SSD
Q2: SSD không được nhận
Q3: Không thể định dạng SSD
Q4: Tốc độ truyền SSD ngoài tương đối chậm hơn
Q5: Tốc độ SSD bất thường
Q6: Tình trạng sức khỏe SSD
Q7: Bộ lưu trữ tạm thời
Q8: Có cần thiết phải chống phân mảnh SSD để duy trì hiệu suất tốt nhất?
Q9: Lệnh Trim là gì và nó hỗ trợ hệ điều hành nào?
Q10: Tại sao có vẻ như SSD ADATA mới của tôi chậm hơn SSD ADATA cũ?
Q11: Làm cách nào để tăng SSD với RAID 0?
Q12: SX8000 không thể cài đặt win7
Q13: Hệ điều hành nào hỗ trợ M.2 SSD?
Q14: Tuổi thọ tối đa hợp lý của sản phẩm là gì?
Q15: Tôi dùng hộp công cụ SSD như thế nào?
Q16: Do ADATA solid state drives support different OS (Windows/Linux, etc.)?
Q17: What does the term “4K sector” refer to?
Q18: How to obtain your Acronis key?
Q19: What is the difference between SATA 3.0 & SATA 2.0 specifications?
Q20: What is the difference between SLC and MLC flash memory chips?
Q21: Why do I need to update the firmware on my drive? (SandForce SSD)
Q22: Do SSDs Require Defragmentation?
Q23: What is Wear-Leveling function?
Q24: I received an alert when I tested my SSD with HDtune. What should I do?
Q25: How should I back up important data for secure storage? How long can it be stored?
Q26: How long is the expected lifespan of an SSD? How should I use an SSD to ensure the longest life expectancy? (How to properly use the SSD to minimize loss.)
Q27: What should I do if the data transfer speed seems abnormally slow?
Q28: My PC can’t detect the SSD. What can I do?
Q29: Why is my actual capacity of the product less than what is marked on the packaging? How much less capacity is reasonable?
Q30: Ổ Cứng Sentinel (HD Sentinel) đang báo lỗi.
Q31: Làm sao để tôi lắp ổ SSD vào bảng mạch chủ?
rocket-idle