FAQ

ổ USB Flash | Ổ HDD ngoài | ổ cứng dạng thể rắn | Các môđun DRAM | thẻ nhớ | bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG | phụ kiện di động
Phần mềm có giá trị | Dòng Apple | Ổ SSD ngoài | Bộ sạc |


ổ cứng dạng thể rắn


Q1: Hệ điều hành nào hỗ trợ M.2 SSD?
Q2: Tuổi thọ tối đa hợp lý của sản phẩm là gì?
Q3: Tôi dùng hộp công cụ SSD như thế nào?
Q4: Do ADATA solid state drives support different OS (Windows/Linux, etc.)?
Q5: What does the term “4K sector” refer to?
Q6: How to obtain your Acronis key?
Q7: What is the difference between SATA 3.0 & SATA 2.0 specifications?
Q8: What is the difference between SLC and MLC flash memory chips?
Q9: Why do I need to update the firmware on my drive? (SandForce SSD)
Q10: Do SSDs Require Defragmentation?
Q11: What is Wear-Leveling function?
Q12: I received an alert when I tested my SSD with HDtune. What should I do?
Q13: How should I back up important data for secure storage? How long can it be stored?
Q14: How long is the expected lifespan of an SSD? How should I use an SSD to ensure the longest life expectancy? (How to properly use the SSD to minimize loss.)
Q15: What should I do if the data transfer speed seems abnormally slow?
Q16: My PC can’t detect the SSD. What can I do?
Q17: Why is my actual capacity of the product less than what is marked on the packaging? How much less capacity is reasonable?
Q18: Ổ Cứng Sentinel (HD Sentinel) đang báo lỗi.
Q19: Làm sao để tôi lắp ổ SSD vào bảng mạch chủ?
rocket-idle