FAQ

Ổ HDD ngoài | ổ cứng dạng thể rắn | Các môđun DRAM | thẻ nhớ | bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG | phụ kiện di động
Phần mềm có giá trị | Dòng Apple | Ổ SSD ngoài | Bộ sạc | Media Adapters


bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG


Q1: Why does my DDR3 1600G run at 1333MHz in default?
Q2: How can overclocking module achieve the best performance?
Q3: Why can't my overclocking module run at the advertised speed?
Q4: Why is the default memory frequency different from overclocking memory specification?
Q5: Is the overclocking module immediately usable upon install?
rocket-idle