FAQ

ổ USB Flash | Ổ HDD ngoài | ổ cứng dạng thể rắn | Các môđun DRAM | thẻ nhớ | bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG | phụ kiện di động
Phần mềm có giá trị | Dòng Apple | Ổ SSD ngoài | Bộ sạc |


bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động XPG


Q1: Không thể cài đặt RGB
Q2: Phần mềm RGB không nhận bộ nhớ
Q3: Why does my DDR3 1600G run at 1333MHz in default?
Q4: How can overclocking module achieve the best performance?
Q5: Why can't my overclocking module run at the advertised speed?
Q6: Why is the default memory frequency different from overclocking memory specification?
Q7: On which side of the M.2 SSD should the heat sink be attached to?
rocket-idle