Yêu cầu về tính trạng dịch vụ

Yêu cầu về tính trạng dịch vụ
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ điều tra tình trạng trực tuyến, vui lòng tham khảo mô tả sau
1. Nếu bạn chưa nhận được thư trả lời trong khung thời gian được chỉ định, vui lòng sử dụng chức năng yêu cầu trạng thái dịch vụ khách hàng để xem trạng thái của trường hợp của bạn.
2. Nếu Bạn không nhận được hồi âm cho trường hợp dịch vụ khách hàng của bạn, vui lòng sử dụng dịch vụ hỏi đáp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể truy cập các trường hợp đã nộp trong vòng ba tháng trước.
 
 
■ Vui lòng nhập các thông tin sau
  Số trường hợp:   
  Xác nhận mã CAPTCHA
 
 
rocket-idle